HƠN CẢ 
một cánh tay

Các dự án xã hội hỗ trợ sự hòa nhập của người khuyết tật với cộng đồng

CHÚNG TA ĐỀU CÓ THỂ TẠO NÊN NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỚI

Vulcan tin rằng, mỗi người đều có những tiềm năng riêng giúp họ tạo ra những giá trị và tác động tích cực không chỉ với riêng họ, mà còn cho cộng đồng xung quanh họ. Người khuyết tật cũng vậy. Họ có những tiềm năng để tạo nên sự khác biệt.

Họ chỉ chưa được tiếp cận đến những phương thức có thể giúp họ đánh thức tiềm năng đó.

SỞ HỮU SẢN PHẨM CHI GIẢ

CHỈ MỚI LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU

Rất nhiều người khuyết tật ở Việt Nam vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một việc làm với mức thu nhập ổn định. Sau khi đoạn chi, việc quay trở lại công việc cũ đối với một số bạn khuyết tật là không dễ dàng ngay cả khi các bạn ấy có sử dụng một sản phẩm chi giả.

Nguyên nhân xuất phát từ chính góc nhìn của người khuyết tật về tiềm năng của bản thân sau phẫu thuật đoạn chi, và những định kiến mà xã hội còn đang đặt lên họ.

Cần có sự hợp tác của cả hai bên để thay đổi hiện trạng này.

BẮT ĐẦU VỚI 

DỰ ÁN UPLIFT

Cùng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp địa phương có quan tâm đến những vấn đề bức bối của xã hội, Vulcan Augmetics đang thực hiện dự án lắp đặt tay giả và cung cấp cơ hội việc làm cho cộng đồng người khuyết tật ở khu vực TP.HCM và Hà Nội

Interested in other cooperative opportunities?
Please leave us your message in this form.

Doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân có nhu cầu hợp tác với Vulcan qua các dự án vì cộng đồng, vui lòng để lại thông tin qua mẫu sau.

thông tin
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Copyright © 2020 Vulcan Augmetics.

All Rights Reserved.